„Women Go Tech“ praneša apie partnerystę su ESBO paramoje ukrainietėms, siekiančioms įsitvirtinti technologijų srityje

Organizacija „Women Go Tech“, padedanti moterims persikvalifikuoti į technologijų sektorių, praneša apie strateginę partnerystę su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) projekte „WIN for Women and Men – Visapusiško saugumo stiprinimas diegiant inovacijas ir kuriant ryšius lyčių lygybei“.

Partnerystės tikslas – atlikti tyrimus, padėsiančius nustatyti pagrindines kliūtis ukrainietėms ir kitų Vidurio ir Rytų Europos šalių moterims patekti į technologijų sektorių bei kurti šių moterų integraciją į rinką palengvinančius sprendimus.

Tyrimas apims galimybes įgyti išsilavinimą, ugdyti įgūdžius ir įsidarbinti sektoriuje bei kitus aspektus.

Nuo konfliktų ir pabėgėlių krizės nukentėjusioms moterims šia ESBO WIN iniciatyva taip pat suteikiama galimybė mokytis ir dalyvauti mentorystėje adaptuotose „Women Go Tech“ programose. 

„ESBO veiklos pagrindas – įsitikinimas, kad aktyvus visų visuomenės narių dalyvavimas visose gyvenimo srityse skatina taiką ir stabilumą. Todėl moterų dalyvavimą skaitmeninėse erdvėse laikome demokratizuojančiu veiksmu, sudarančiu sąlygas didesnei įvairovei ir įtraukčiai technologijų sektoriuje bei visose kitose gyvenimo srityse, dabar persikėlusiose į virtualią erdvę, – sako ESBO vyresnioji patarėja lyčių klausimais Lara Scarpitta.

Organizacijos „Women Go Tech“ direktorė Jarūnė Preikšaitė teigia: „Šia partneryste siekiame dviejų tikslų. Pirma, pritaikyti savo programas tam, kad jos geriau atitiktų konkrečius Ukrainos moterų poreikius – jos gautų paramą ir išteklius, reikalingus sėkmingai veiklai technologijų sektoriuje. Antra, mūsų tyrimai apims platesnį Vidurio ir Rytų Europos regioną ir padės atskleisti moterų iššūkius, problemas ir galimybes vietos technologijų darbo rinkose.

J.Preikšaitė priduria: „Ši partnerystė yra labai svarbi mūsų misijoje įgalinti moteris technologijų srityje. Mes ne tik sprendžiame neatidėliotinas problemas, su kuriomis susiduria ukrainietės, bet ir siekdami suprasti viso Vidurio ir Rytų Europos regiono iššūkius plečiame tinklą. Mūsų tyrimai suteiks vertingų įžvalgų, padėsiančių skatinti pokyčius ir kurti naujas galimybes bei bus naudojami kaip politinės rekomendacijos nustatytoms kliūtims pašalinti.“

Tyrime daugiausia dėmesio bus skiriama Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, Čekijai, Slovakijai, Vengrijai, Bulgarijai, Rumunijai ir ukrainietėms tremtyje.

Pranešimą paskelbė: Milda Urbonaitė, Všį Talentai technologijoms, organizacija Women Go Tech