Vyriausybės kanclerė: duomenimis grįstas valdymas reikalingas jau šiandien – ir jis skinasi kelią

Numanant problemą tik abstrakčiai, neretai imamasi nereikalingų ir netaiklių veiksmų ją sprendžiant, tuo tarpu duomenys padeda problemą ir jos sprendimo būdus apsibrėžti tiksliai, šį procesą stebėti, valdyti ir sekti jo rezultatus, Valstybės duomenų agentūros surengtoje konferencijoje „Raktas: vizijos ir transformacijos“ kalbėjo Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, tarusi ir renginio atidarymo žodį. Aptarti įrodymais grįstų sprendimų svarbai valstybės valdyme skirtos konferencijos diskusijoje taip pat dalyvavo Ministrės Pirmininkės patarėjas atvirų duomenų, skaitmeninės transformacijos ir viešųjų pirkimų klausimais Rimantas Žylius. 

„Duomenimis grįstas valdymas reikalingas jau šiandien – ir jis skinasi kelią. Ko gero, nereikia priminti duomenų naudojimo svarbos COVID-19 pandemijos, nelegalios migracijos krizės ir pagalbos Ukrainos pabėgėliams atvejais – Jūs ir buvote tie žmonės, kurie duomenimis padėjo spręsti tikras problemas“, – konferencijos atidarymo kalboje sakė Vyriausybės kanclerė, pabrėždama Valstybės duomenų agentūros, iki šių metų pradžios buvusios Lietuvos statistikos departamentu, reikšmę. 

Pokytis į duomenimis grįstą valdymą tęsiasi, pridūrė Vyriausybės kanclerė, tarp šio pokyčio pavyzdžių – šiuo metu Vyriausybėje pertvarkomas įprastas biurokratinis teisės aktų derinimas, kad problemos, sprendimai ir rezultatai būtų grįsti duomenimis, taip pat Vyriausybės kanceliarijoje įsteigtas analitikų padalinys, atskirų sričių žinias jungiantis su duomenų išmanymu. 

Valstybės duomenų agentūra, kaip pažymėjo kanclerė, yra tebevykstančio pokyčio kritinė infrastruktūra. 

Valstybės duomenų konferencijos diskusijoje „Remtis duomenimis priimant politinius sprendimus – misija įmanoma?“ dalyvavusi kanclerė G. Balčytytė pateikė pavyzdžius apie duomenų naudą priimant sprendimus pastarųjų metų iššūkių bei reformų planavimo laikotarpiu. 

Vyriausybės kanclerė akcentavo ne tik technologinio resurso, tačiau ir žmogiškojo potencialo – specialistų, gebančių apdoroti ir interpretuoti duomenis, svarbą. 

„Labai dažnai problemą, kurią norime spręsti, apsibrėžiame remdamiesi pojūčiais ar spėjimais, indikacijomis iš vieno ar kito sektoriaus, gyventojų. Bet tai nebūtinai reiškia, kad užčiuopiame tikrąją problemą. Numanydami ją tik abstrakčiai, imamės daug nereikalingų veiksmų ir reguliavimų. Duomenys padeda labai tiksliai apsibrėžti problemą, jos imtį ir stebėti, kaip mums sekasi procesą valdyti ir keisti situaciją norima linkme“, – sakė Vyriausybės kanclerė, pridūrusi, kad institucijų efektyvumas kartu yra ir tiesioginė nauda piliečiams, juntama per tikslesnius sprendimus, kokybiškesnę teisėkūrą. 

Diskusijoje „Atviri duomenys – proveržio belaukiant“ dalyvavęs Ministrės Pirmininkės patarėjas R. Žylius pabrėžė ne tik duomenų kokybės, tačiau ir jų atvirumo svarbą, per pastaruosius dešimtmečius pasiektą pažangą duomenimis grįsto valstybės valdymo srityje. 

Praėjusiais metais patvirtintas naujas valstybės duomenų valdymo ir naudojimo modelis, inicijuotas Vyriausybės. Jo tikslas – viešajam sektoriui suteikti galimybes ir įrankius analizuoti anonimizuotus ir integruotus įvairių institucijų duomenis, sukurti sąlygas duomenimis paremtam sprendimų priėmimui. 

Visa Vyriausybės kanclerės G. Balčytytės kalba renginio atidaryme.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija