Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo procesas bus bendras ir aiškus

Siekdama efektyviai atverti viešojo sektoriaus duomenis, Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino Duomenų atvėrimo tvarkos aprašą, kuris nustato bendrą ir aiškų duomenų atvėrimo procesą. 

„Norėdami padėti institucijoms teikti duomenų rinkinius į Lietuvos atvirų duomenų portalą, nustatėme visą duomenų atvėrimo procesą ir seką, paskirstėme atsakomybę, numatėme konkrečias priemones, kad procesas vyktų sklandžiai, o teikiami  duomenys būtų kokybiški“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.  

Aprašu nustatomi viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo organizavimo, koordinavimo, įgyvendinimo, stebėsenos principai ir tvarka, taip pat apibrėžiamos pagrindinės institucijų ir valstybės valdomų subjektų duomenų atvėrimo veiklos: už institucijų duomenų atvėrimo organizavimą atsakingų asmenų skyrimas, duomenų inventorizavimas ir duomenų rinkinių sudarymas, duomenų atvėrimo organizavimas ir skelbimas Lietuvos atvirų duomenų portale bei grįžtamojo ryšio atvirų duomenų naudotojams užtikrinimas. 

Lietuvos atvirų duomenų portalas https://data.gov.lt/ vieno langelio principu leidžia verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus tvarkomus duomenis. Čia institucijų skelbiami duomenų rinkiniai apdorojami ir atveriami centralizuotai per Lietuvos statistikos departamento valdomą Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą, kur jie nuasmeninami, tikrinami ir pagal poreikį sujungiami į prasmingus papildomus atvirų duomenų rinkinius. 

Pernai įsigaliojo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengti teisės aktų pakeitimai, pagal kuriuos valstybinės institucijos įpareigotos nemokamai atverti savo disponuojamus duomenis. Juos atverti privalo ir valstybės valdomi subjektai – tokios įmonės kaip Lietuvos paštas, „Ignitis“ ar „Lietuvos geležinkeliai“. 

Atviri duomenys turi didžiulį komercinį potencialą ir yra svarbi pirminė medžiaga skaitmeninio turinio produktams ir paslaugoms plėtojant tokias pažangiąsias technologijas kaip dirbtinis intelektas ar daiktų internetas. Skaičiuojama, kad racionalus duomenų panaudojimas papildomai gali sukurti apie 2 proc. nacionalinio BVP. 

Pranešimą paskelbė: Ligija Kliunkienė, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija