Startuoja priemonė startuoliams: padengs tarptautinių renginių ir akceleravimo programų išlaidas

Lietuvos startuoliai gali gauti kompensaciją, kuria padengiamos dalyvavimo užsienio renginiuose ir akceleravimo programose, vykusiose  2022 m. rugpjūčio 23 – lapkričio 30 d., išlaidos. Šiai priemonei skirta 145 tūkst. valstybės biudžeto lėšų. Paraiškas startuoliai gali teikti Inovacijų agentūrai iki š. m. lapkričio 30 dienos.

„Siekdami tinkamai reprezentuoti Lietuvą ir užmegzti naudingų verslo ryšių, Lietuvoje įsikūrę startuoliai vyksta į užsienio valstybėse vykstančius renginius, parodas, konferencijas, akceleravimo programas. Šios išvykos naudingos tiek patiems startuoliams, tiek visai Lietuvos ekonomikai, nes padeda pritraukti investicijų ir didina jų žinomumą. Kadangi startuoliai į užsienio valstybes dažniausiai vyksta savo lėšomis, todėl norint  pastiprinti jų konkurencingumą, siekiama kompensuoti startuolių išvykų į tikslinius užsienio renginius ir akceleravimo programų išlaidas“, – teigia Romualda Stragienė, Inovacijų agentūros direktorė.

Šia priemone didinamas Lietuvos startuolių tarptautiškumas, kontaktų užmezgimas ir kompetencijos kėlimas. Bus kompensuojamos su kelione į užsienio šalių renginius ir  akceleravimo programas susijusios  išlaidos (transporto, apgyvendinimo, kelionės draudimo ir panašios išlaidos) bei 50 procentų su dalyvavimu renginyje ir akceleravimo programoje susijusios išlaidos (registracijos, renginio bilietų, stendo nuomos, gamybos, eksploatavimo, pervežimo, parodos ploto nuomos ir panašios išlaidos).

Vienas startuolis gali gauti iki dviejų subsidijų už dalyvavimą skirtinguose užsienio šalių renginiuose ir vieną subsidiją už dalyvavimą  užsienio akceleravimo programoje.

Subsidija vienam pareiškėjui negali viršyti 3000 Eur užsienio šalių renginiui ir 8500 Eur akceleravimo programai. Bendra didžiausia vienam pareiškėjui galimų skirti subsidijų suma subsidijos skyrimo laikotarpiu – 14 500 Eur.

Užsienio šalių renginiai ir akceleravimo programos turi atitikti visas šias sąlygas: turi būti tarptautiniai, susiję su aukštosiomis technologijomis ir startuoliais bei susiję su sritimi, kurioje veikia pareiškėjas. Akceleravimo programa negali trukti trumpiau nei 3 savaites.

Akceleravimo programa – tai verslo vystymo įgūdžiams formuoti skirta paslaugų visuma, apimanti konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos, partnerių paieškos paslaugas.

Su detalia informacija startuoliai gali susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Jolita Mažeikienė, VšĮ Inovacijų agentūra