RRT teikia siūlymą didinti universaliosios pašto paslaugos tarifus

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) paskelbė nutarimo projektą, kuriame didinami universaliosios pašto paslaugos tarifai, sujungiamos korespondencijos siuntų svorio pakopos, vienodinami tarptautinių pašto siuntų tarifų kainodaros principai. Šiuo metu paskelbta viešoji konsultacija, kurios metu pašto rinkos dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys gali pateikti savo siūlymus ir pastabas.

„Vadovaujantis Pašto įstatymu, RRT tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus. Siūlomus universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus nustatėme įvertinę Lietuvos pašto prašymą dėl šių tarifų didinimo ir taikomos kainodaros keitimo bei atsižvelgdami į tai, kad paslaugų teikimas esamomis kainomis sąlygoja nuostolius. Pašto įstatyme numatyta, kad universaliosios pašto paslaugos tarifai turi būti prieinami visiems naudotojams, pagrįsti šios paslaugos sąnaudomis, skaidrūs ir nediskriminaciniai, tad teikdami projektą atsižvelgėme į Lietuvos pašto pateiktus duomenis apie šių paslaugų sąnaudas ir rėmėmės pačiais objektyviausiais bei patikrinamais duomenimis“, – sprendimą aiškina Giedrius Pūras, Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narys.

Pasak G. Pūro, RRT Taryba taip pat įvertino Lietuvos pašto poreikį lanksčiai reaguoti į besikeičiančias sąlygas tarptautinių pašto siuntų rinkoje ir pasiūlė įmonei sekti tarptautinių atsiskaitymų tarifų pokyčius ir, esant poreikiui, koreguoti galutinius tarptautinius universaliosios pašto paslaugos tarifus taip, kad šie būtų pagrįsti sąnaudomis.

Projektu Lietuvoje siunčiamų universaliųjų pašto siuntų tarifai vidutiniškai didinami apie 35 proc., atsižvelgiant į Lietuvos pašto pateiktas ir audituotas šių paslaugų 2021 m. teikimo sąnaudas. Be to, atsižvelgiant į Lietuvos pašto siūlymą, sujungiamos korespondencijos siuntų svorio pakopos, paliekant dvi mažų matmenų korespondencijos siuntų svorio pakopas iki 50 g ir nuo 51 iki 500 g bei dvi didelių matmenų korespondencijos siuntų svorio pakopas iki 500 g ir nuo 501 iki 2000 g.

„Tikimės, kad toks sprendimas padarys kainodarą skaidresnę ir paprastesnę. Be to, korespondencijos siuntų svorio pakopų stambinimo tendencijas matome ir analizuodami kitų šalių patirtį“, – sako G. Pūras.

Projektu siekiama užtikrinti, kad visos tarptautinės korespondencijos siuntos, siunčiamos iš Lietuvos, būtų apdorojamos, skirstomos ir siunčiamos pagal pirmenybinėms korespondencijos siuntoms taikomus  pristatymo terminus ir tvarką. Vienodinami ir tarptautinių korespondencijos siuntų ir pašto siuntinių ,siunčiamų iš Lietuvos, tarifų nustatymo principai.

Projektu nekeičiamas Lietuvoje siunčiamų pašto siuntų įvertinimo mokestis. Tačiau tarptautinių pašto siuntų įvertinimo mokestis sumažinamas 70 proc. ir suvienodinamas su pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, įvertinimo mokesčiu.

Susipažinti su RRT projektu galite čia: https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/kitos-viesosios-konsultacijos/

============

Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. Universaliąją pašto paslaugą Lietuvoje sudaro visų registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų, korespondencijos siuntų iki 2 kilogramų, pašto siuntinių iki 10 kilogramų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas bei pašto siuntinių iki 20 kilogramų, gautų iš kitų ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių, pristatymas. Universaliąja pašto paslauga nelaikomas pašto siuntų siuntimas dideliais kiekiais, kai yra siunčiama pagal atskirą su siuntėju sudarytą sutartį bei pašto paslaugos turinčios pridėtinę vertę (pvz., per kurjerius ar paštomatus teikiamos pašto paslaugos, kurių pristatymą ir įteikimą galima sekti realiu laiku). Vyriausybės nutarimu, Lietuvos paštas iki 2027 metų yra įpareigotas teikti nustatytos kokybės universaliąsias pašto paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pažymėtina, kad reguliuojamos tik universaliosios pašto paslaugos (iš esmės teikiamos pašto skyriuose ar metant laiškus į laiškų surinkimo dėžutes viešosiose erdvėse) kainos, o kitų paslaugų (pvz., teikiamų per kurjerius, paštomatus ar pagal atskiras sutartis dideliais kiekiais) kainos yra nustatomos konkurenciniais pagrindais.

Lietuvos pašto pajamos, gautos iš universaliųjų pašto paslaugų teikimo, vadovaujantis paskutiniais 2022 m. I–III ketv. duomenimis, sudaro 23,0 proc. visų įmonės pašto veiklos pajamų.

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)