RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2022 m. II ketvirčio duomenis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia elektroninių ryšių rinkos 2022 m. II ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pirmą kartą viršijo 200 mln. ir 2022 m. II ketvirtį siekė 202,3 mln. Eur. Per ketvirtį šios pajamos išaugo 4,1 proc.

  • Didžiausią dalį bendrųjų elektroninių ryšių pajamų sudarė pajamos, gautos už mažmenines mobiliojo ryšio paslaugas: už interneto prieigos paslaugas – 38,4 proc., o už kalbinio ryšio paslaugas –18,7 proc.
  • Augo pajamos, gautos tiek už mobiliojo, tiek už fiksuotojo interneto paslaugas. Palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, pajamos už mobiliojo interneto paslaugas išaugo 5,6 , o su 2021 m. II ketvirčiu – 17,1 proc. ir siekė 79,1 mln. Eur. Pajamos už fiksuotojo interneto paslaugas per ketvirtį išaugo 3,2 proc., o per metus – 8,2 proc. ir sudarė 28,0 mln. Eur.
  • Išaugo pajamos už mažmenines tarptinklinio ryšio interneto paslaugas: per ketvirtį išaugo 41,2 proc., o per metus – 55,0 proc. ir sudarė 3,0 mln. Eur.
  • Ilgą laiką augęs mobiliuoju ryšiu išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis 2022 m. II ketvirtį neženkliai (0,8 proc.) sumažėjo ir siekė 260,8 PB.
  • Mobiliojo interneto, teikiamo 5G technologija, paslaugų gavėjų skaičius per ketvirtį išaugo beveik 4 kartus ir pasiekė 7,0 tūkst.
  • Išaugo 1Gb/s ir didesnę greitaveiką pasirinkusių fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų skaičius: per ketvirtį išaugo 6,1 proc., o per metus – 74,6 proc. ir siekė 15,5 tūkst.
  • Išaugo M2M (angl. Machine to Machine, Man to Machine, Machine to Man) paslaugoms teikti skirtų galinių įrenginių skaičius: per ketvirtį išaugo 2,9 proc., o per metus – 27,9 proc. ir siekė 518,1 tūkst.

2022 m. II ketvirčio apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių parengta pagal elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų RRT pateiktus duomenis apie 2022 m. antrąjį ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Visa apžvalga apie 2022 m. antrojo ketvirčio elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/elektroniniu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-17/.

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)