RRT nusprendė: laisvės atėmimo vietose ryšys turi būti slopinamas lokaliai

Mobiliojo ryšio slopinimas bausmės atlikimo ir laisvės atėmimo vietose turi būti vykdomas tik naudojant radijo ryšio slopinimo įrenginius. Tokį sprendimą priėmė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) remdamasi galiojančiais teisės aktais ir RRT ekspertų atliktu tyrimu. Sprendimas įsigalioja sausio 1 dieną. 

Viena iš svarbiausių tokio sprendimo įgyvendinimo sąlygų – institucija slopinimo įrenginį privalo įrengti taip, kad bet kuriame taške už laisvės atėmimo vietos teritorijos ribų jis nekeltų radijo trukdžių ten teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams. 

„Ieškojome sprendimo, kuris galiojančio įstatymo ribose leistų apriboti mobilųjį ryšį laisvės atėmimo vietose, nepakenkiant šalia tokių institucijų gyvenantiems gyventojams, – sako Vygantas Vaitkus, RRT Tarybos narys. – RRT ekspertų atliktas tyrimas parodė, kad šiuo metu technologiškai lokalūs radijo ryšio slopinimo įrenginiai yra vienintelis būdas.“ 

RRT, kaip elektroninių ryšių rinkos reguliuotojas, skatina elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą, junglumą, paslaugų prieinamumą, investicijas, užtikrina 5G technologijos diegimą, vartotojų teisių apsaugą ir prisideda prie skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės kūrimo. Be to, tarnyba siekia sudaryti galimybę naudotis sparčiu internetu labiau nutolusių vietovių gyventojams bei verslui. 

„Absoliuti dauguma laisvės atėmimo vietų yra miestuose ar netoli kitų gyvenamųjų vietovių, todėl bet kokie bandymai iš operatorių pusės apriboti mobiliojo ryšio veikimą, pvz., išjungiant tam tikrus mobiliojo ryšio tinklo bazinių stočių sektorius aplink laisvės atėmimo vietas, prieštarautų mūsų tikslams dėl ryšių plėtros ir skaitmeninės visuomenės bei sukeltų neigiamas pasekmes žymiai didesnei teritorijai, joje esantiems gyventojams bei verslams už įkalinimo vietų ribų“, – pažymi V. Vaitkus, RRT Tarybos narys. 

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)