WIN7 konfiguravimas darbui su programa Centas

Jeigu Cento instaliacijos, atnaujinimo ar paleidimo metu Windows 7 aplinkoje gaunate pranešimus „Network initialization failed. Permission denied…“ ar kitus, su Permission denied, atlikite šiuos derinimo veiksmus: prisijungę Wintows7 vartotoju su administratoriaus teisėmis, eikite į Control panel (Valdymo skydas)

Atsidarykit User Accounts (Vartotojai), atidarykit nuorodą „Change User Account Control settings“


Nuslinkit slankiklį į apačią („Never notify“) ir patvirtinkit „OK“