Naujas etapas RRT plačiajuosčio ryšio geografinės aprėpties tyrime: pradėjo rinkti duomenis

Gegužę Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pradėjo plačiajuosčio ryšio tinklų geografinės apimties tyrimą, kurį planuojama baigti šių metų gruodį. Po viešosios rinkos konsultacijos patvirtinus tyrimo metodiką, šiuo metu jau pradėti rinkti duomenys.

Duomenų rinkimas – vienas svarbiausių tyrimo etapų, nes tik naujausi, tikslūs, struktūrizuoti duomenys leis apspindėti realią situaciją rinkoje bei pasiekti tyrimo tikslus.

„RRT nuolat atlieka įvairius rinkos tyrimus, tinklų padengiamumo vertinimus, matuoja ryšio spartą. Tačiau šis plačiajuosčio ryšio tinklų aprėpties vertinimo tyrimas savo apimtimi yra toks pirmasis. Pasirinkome metodiką, kuri leistų įgyvendinti tyrimo tikslus. Suinteresuoti asmenys gali iš anksto susipažinti su tyrimo tikslais, principais, renkamos informacijos pobūdžiu ir sužinoti, ko galima tikėtis iš šio tyrimo“, – pasakoja Marijus Balnys, RRT elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis patarėjas.

Apibendrintas tinklų aprėpties vertinimas bus prieinamas visuomenei, verslui ir sprendimų priėmėjams – taip siekiama maksimaliai patenkinti augančius elektroninių ryšių vartotojų interesus. Baigus tyrimą, tinklų aprėpties žemėlapiai bus pateikiami viešai RRT interneto svetainėje.

„Atlikdami tyrimą siekiame nustatyti esamų elektroninių ryšių tinklų, kuriais gali būti teikiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, įskaitant labai pralaidžius tinklus, aprėptį. Dar vienas mūsų tikslas – aiškiai apibrėžti Lietuvos teritorijos zonas, kuriose nėra ir per ateinančius per 3 metus neplanuojama įrengti elektroninių ryšių tinklų, kuriais galėtų būti teikiamos elektroninių ryšių paslaugos bent 100 Mb/s gaunamojo ryšio sparta“, – dėsto M. Balnys.

Jo teigimu, ši informacija galės būti naudojama valstybės ir savivaldybės institucijų, priimant sprendimus dėl lėšų skyrimo elektroninių ryšių tinklams kurti arba atnaujinti, rengiant nacionalinius plačiajuosčio ryšio tinklų kūrimo planus.

Duomenis naudos ir RRT, kai reikės atlikti kitus tyrimus ar analizes, nustatant su radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir jų naudojimo sąlygomis siejamus aprėpties reikalavimus, elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų pagal universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų įpareigojimus, prieinamumą, bei kitais nacionaliniais ir tarptautiniais tikslais.

Kokie duomenys bus renkami tyrimo metu ir kokie pagrindiniai aprėpties vertinimo principai, galite susipažinti čia.

 

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)