Mykolo Romerio universitetas kviečia prisijungti prie Australijos-Lietuvos kibernetinių tyrimų tinklo

Pastarieji metai buvo kupini iššūkių kibernetinio saugumo srityje. Didelė hibridinių atakų grėsmė, kiti kibernetinio saugumo iššūkiai sąlygojo telkti tarptautines mokslininkų pajėgas. Karališkojo Melburno technologijų instituto (angl. Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT)  Kibernetinio saugumo tyrimų ir inovacijų centras, kartu su Mykolo Romerio universiteto (MRU) Viešojo valdymo ir verslo fakultetu, įkūrė Australijos-Lietuvos kibernetinio saugumo tyrimų tinklą (angl. The Australian lithuanian cyber research network, ALCRN).

Šių metų vasario 8 d. įkurtas Australijos-Lietuvos kibernetinio saugumo tyrimų tinklas ALCRN sieks vienyti kibernetinio saugumo, FinTech ir inovacijų tyrėjus, bendradarbiauti ir vystyti kokybiškus bei paveikius mokslinius tyrimus, partnerystes, sieks bendrų iniciatyvų su socialiniais partneriais, skatins plėsti studijų ir mokslo tyrimų infrastruktūrą, kartu dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose. Rugsėjo 13 d. įvyko oficialus Australijos-Lietuvos kibernetinių tyrimų tinklo internetinės svetainės atidarymo renginys.

Renginio metu profesorius Matthew Warren, RMIT Kibernetinio saugumo tyrimų ir inovacijų centro direktorius (ALCRN bendrasis direktorius) pažymėjo: „Tikimės, kad MRU ir RMIT sukurtas tinklas padės sutelkti žinias, suteiks galimybę imtis bendrų hibridinių grėsmių tyrimų bei įvertinti jų įtaką visuomenėms ir institucijoms Lietuvoje bei Australijoje. Taip pat, tikimės atlikti tyrimus ir kitais aktualiais klausimais, pavyzdžiui: kibernetinių grėsmių analizė, dezinformacijos ryšys su kibernetiniu saugumu, hibridinių-kibernetinių grėsmių savireguliacijos mechanizmų efektyvumas ir net kosmoso erdvės kibernetinis saugumas“.

Profesorius Matthew Warren yra kibernetinio saugumo ir kompiuterinės etikos srities mokslinis tyrėjas ir praktikas, plačiai žinomas nuomonės formavimo lyderis kibernetinio saugumo ir kompiuterinės etikos srityse. Jo ekspertinė nuomonė ir vertinimai kibernetinio saugumo, kibernetinio saugumo valdymo, saugumo rizikos analizės, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos, žmogaus saugumo ir kibernetinės inovacijos srityse publikuojami skirtingose pasaulio šalyse. Šiuo metu jis vadovauja Australijos RMIT, kuris yra pasaulinio lygio tarpdisciplininis kibernetinio saugumo tyrimų centras. Profesorius yra gavęs daugybę dotacijų ir apdovanojimų iš nacionalinių ir tarptautinių finansavimo įstaigų. Šią savaitę profesorius Matthew Warren vieši Lietuvoje. Rugsėjo 13 d. vyko profesoriaus Matthew Warren vieša paskaita „The Cyber Implications of a Conflict in the South China Sea for Australia“, kurioje profesorius pristatė Australijos gynybos departamento remiamą projektą ir jo rezultatus. Projekte buvo nagrinėjamos konflikto Pietų Kinijos jūroje pasekmės ir tiesioginės pasekmės Australijai.

MRU Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas prof. Darius Štitilis, renginio metu, atkreipė dėmesį, kad kibernetinį saugumą traktuojame kaip nacionalinio saugumo dalį. „Nepaisant to, kad Lietuva patenka į pasaulio ITU (angl. International Telecommunication Union) kibernetinio saugumo reitingo dešimtuką, būtina ir toliau vykdyti tyrimus, kurti strategijas, taip pat spręsti faktinės atitikties kibernetinio saugumo reikalavimus ir kibernetinės gynybos gebėjimų klausimus. Labai aktualus ir visuomenės gebėjimas identifikuoti kibernetines-hibridines grėsmes, todėl didelį dėmesį reikia skirti ir visuomenės švietimui. Matome didelį Lietuvos ir Australijos bendradarbiavimo potencialą. Tikimės, kad šio tinklo dėka sujungsime kibernetinio saugumo tyrėjus, studentus ir pramonės bei valdžios specialistus-praktikus, dirbančius ir (arba) besidominčius kibernetiniu saugumu Australijoje ir Lietuvoje“, – teigia dekanas.

MRU kibernetinio saugumo specialistas doc. dr. Marius Laurinaitis teigia, kad Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis, kibernetinių incidentų pernai padaugėjo 25%, o su kenkimo programinės įrangos platinimu susijusių incidentų skaičius – didėjo net 49%. Be to, pernai fiksuotos septynios hibridinės atakos, o gruodį – viena didžiausių, kai pasinaudojant interneto svetainių turinio valdymo sistemų saugumo spraga, buvo įsilaužta į bent 24 viešojo sektoriaus interneto svetaines, jose publikuotos melagingos naujienos. Augant kibernetinių incidentų skaičiui bei didėjant kai kurių incidentų pavojingumui, kritiškai didėja ir kvalifikuotų specialistų poreikis. Tad Australijos ir Lietuvos bendradarbiavimas, tikimasi, bus vaisingas ir sudarys galimybes kibernetinio saugumo studentams kelti kvalifikaciją tarptautinių mainų programų apimtyje ar kitais būdais.

Australijos-Lietuvos kibernetinio saugumo tyrimų tinklo narystė yra nemokama, leidžia nariams bendrauti, gauti naujausią informaciją apie tyrimus ir įvykius, susijusius su Australija ir Lietuva kibernetinio saugumo ir panašiose srityse. Dalyvavimas tinkle taip pat suteikia galimybę prisijungti prie vykdomų tyrimų, inicijuoti naujus tyrimus su tinklo dalyviais, įgyvendinti tyrimus, pavyzdžiui dėl dezinformacijos aptikimo žiniasklaidoje, įskaitant socialinius tinklus. Visi, kurie nori jungtis prie tinklo, tinklapyje https://alcrn.com/, turi užpildyti elektroninę narystės stojimo formą. Ši sąlyga galioja juridiniams ir fiziniams asmenims.

MRU jau kelis metus vykdomos Kibernetinio saugumo valdymo studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius integraliai suprasti, kurti bei valdyti šiuolaikines informacinių technologijų aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinant kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą. Šios magistrantūros studijos yra tarpdisciplininės, orientuotos į kibernetinio saugumo prevenciją, užtikrinimą bei palaikymą, atitinkamų sprendimų būdų nustatymą ir veiklos organizavimą bei koordinavimą. Paskaitas dėsto mokslininkai, turintys ir praktinio darbo patirtį ir praktikai-ekspertai, dirbantys versle ar viešajame sektoriuje kibernetinio saugumo srityje.

Daugiau informacijos apie tinklą galite rasti čia: https://alcrn.com/.

Susitikimo įrašą galima rasti čia: https://bit.ly/3BkfNCP.

Pranešimą paskelbė: Jurga Strimaitienė, Mykolo Romerio universitetas