Kaip elgtis vartotojui, jei operatorius vienašališkai pakeičia sutarties sąlygas?

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) vartotojams atsako į dažniausiai užduodamus klausimus dėl sutarčių, sudarytų su paslaugų teikėjais, keitimo. Kaip elgtis vartotojui, jei  paslaugų teikėjas pakeičia sudarytą sutartį, nustatydamas didesnes elektroninių ryšių kainas?

Ar gali paslaugų teikėjas didinti elektroninių ryšių paslaugų kainas, kurios užfiksuotos sutartyje?

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti iš anksto su paslaugų gavėju aptartas paslaugų teikimo sąlygas (įskaitant paslaugų kainą), jeigu tokia teisė numatyta paslaugų teikimo sutartyje.

Kaip tinkamai turi elgtis paslaugų teikėjas, norintis vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas?

Keisdamas sąlygas vienašališkai, paslaugų teikėjas turi laikytis šių reikalavimų:

  • Informuoti paslaugų gavėją apie pakeitimus ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki jų.
  • Informuoti apie paslaugų gavėjo teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko be jokių papildomų išlaidų (netesybų), jei naujosios sutarties sąlygos (pakeitimai) paslaugų gavėjui nėra priimtinos (aktualu terminuotos sutarties atveju arba minimaliu naudojimosi paslaugomis laikotarpiu).

Ar galima nutraukti sutartį, jei vartotojas nesutinka su naujomis kainomis?

Nutraukti sutartį be netesybų (t. y. negrąžinant suteiktų nuolaidų ir pan.) vartotojas gali per 1 mėn. nuo pranešimo apie paslaugų teikėjo planuojamus pakeitimus gavimo dienos. Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį ir praėjus 1 mėn. po pranešimo apie paslaugų teikėjo planuojamus pakeitimus gavimo dienos, tačiau tokiu atveju jis patirs papildomų išlaidų (netesybų), nes turės grąžinti suteiktas nuolaidas ir pan.

Ką daryti, jei vartotojui netinka naujos sąlygos?

Paslaugos gali būti teikiamos tik sutikus vartotojui. Jei vartotojui netinka tam tikro paslaugų teikėjo atlikti konkretūs sutarties sąlygų (pvz., paslaugų kainos ar kt.) pakeitimai, RRT rekomenduoja įvertinti ir kitus atitinkamo paslaugų teikėjo viešai skelbiamus paslaugų pasiūlymus. Vartotojas  taip pat gali įvertinti ir kitų paslaugų teikėjų mokėjimo planus ir pasirinkti tokias paslaugų teikimo sąlygas, kurios labiausiai atitinka vartotojo poreikius.

Jei vartotojui netinka vienašališkai pakeistos sutarties sąlygos, RRT pirmiausia pataria kreiptis į paslaugų teikėją. Aiškiai išdėstyti savo reikalavimus ir argumentus. Jei nepavyksta išspręsti situacijos taikiai, vartotojas turi galimybę kreiptis į RRT, kuri kiekvieną vartotojo kreipimąsi išnagrinės individualiai.

Detalią informaciją, kaip kreiptis į RRT ir ką reikėtų žinoti vartotojui, galite rasti čia.

Paslaugų teikimo tvarkos sąlygos nustatytos Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse, kurias galite rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)