Duomenų apsaugos dienai 2023 skirtoje konferencijoje bus pristatytos darbo santykių ir kitos asmens duomenų apsaugos aktualijos

Sausio 28 d. Europos ir kai kuriose kitose pasaulio valstybėse švenčiamai Duomenų apsaugos dienai paminėti sausio 30 d. (pirmadienį) 9–16 val. kviečiame stebėti „SolPriPa 2 WORK“ projekto uždarymo ir Duomenų apsaugos dienos‘2023 konferenciją. Renginį organizuoja projekto partneriai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Mykolo Romerio universitetas.

Kam skirtas renginys?
Ši konferencija yra skirta asmens duomenų apsaugos profesionalų bendruomenei, visiems, kurie seka asmens duomenų apsaugos aktualijas, o ypač „SolPriPa 2 WORK“ projekto, skirto didinti darbuotojų ir darbdavių informuotumą darbo santykių kontekste, tikslinėms auditorijoms, t. y. darbuotojams ir darbdaviams, kasdien susiduriantiems su asmens duomenų tvarkymo darbo santykiuose iššūkiais, dirbantiems institucijų, smulkiojo ir vidutinio verslo, kitų įmonių ir organizacijų administracijose, personalistams, IT, komunikacijos, finansinės apskaitos specialistams ir duomenų apsaugos pareigūnams.

Konferencijos nuoroda internete
Šis nemokamas nuotolinis renginys bus transliuojamas internetu, dalyvių skaičius neribotas. Stebėti konferenciją galėsite be registracijos, tiesiog atsidarę šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=J1lqUG86j2A

Pranešėjai ir programa
Renginyje „SolPriPa 2 WORK“ projekto partneriai pristatys pasiektus rezultatus ir keletą pranešimų projekto temomis. Ne mažiau svarbios kitos temos, kuriomis planuojame kalbėti konferencijoje, kad aprėptume platesnį asmens duomenų apsaugos kontekstą, orientuodamiesi į sausio pabaigoje švenčiamą Duomenų apsaugos dieną.

Apie „SolPriPa 2 WORK“ projektą
2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kartu su Mykolo Romerio universitetu įgyvendino „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2: aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų apsaugą darbo santykių kontekste.
Projekto tikslai:
1. Suteikti galimybę darbdaviams kurti asmens duomenų tvarkymo principus atitinkančią darbo aplinką.
2. Padėti darbuotojams ginti savo teisę į asmens duomenų apsaugą, kaip pagrindinę teisę, darbo vietoje.
Tikslinės auditorijos – darbuotojai, kurie yra silpnesnė darbo santykių šalis, ir darbdaviai, ypač tokie specialistai kaip duomenų apsaugos pareigūnai, personalo, komunikacijos, informacinių technologijų specialistai, kiti administracijų darbuotojai. Projekto metu numatyta didelį dėmesį skirti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, taip pat viešojo sektoriaus organizacijoms, tokioms kaip ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, savivaldybės, teismai.
Veiklos. Įgyvendinant projektą vesti mokymai, parengtos gairės, moksliniai straipsniai, tinklalaidės, toliau vystyta mobilioji aplikacija „ADA gidas“.
Plačiau>>

Apie Duomenų apsaugos dieną
Siekiant kuo geriau informuoti Europos Sąjungos valstybių narių gyventojus apie asmens duomenų apsaugą, apie šios teisės įgyvendinimą bei atminti Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu pasirašymo datą (1981 m. sausio 28 d.), Europos Tarybos iniciatyva, sausio 28-oji paskelbta Duomenų apsaugos diena. Ši diena pirmą kartą minėta 2007 m. Lietuva nuo pat pradžių prisidėjo prie šios iniciatyvos, kuria siekiama kelti Europos piliečių informuotumą apie asmens duomenų ir privatumo apsaugos problemas bei jų teises ir atsakomybes šioje srityje.

Pranešimą paskelbė: Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija